12.01.2016 16:51

ANRCETI anunță concurs privind efectuarea auditului financiar al executării bugetului agenției

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei anunţă un concurs privind efectuarea auditului financiar al executării bugetului agenției pentru anul 2015. Companiile de audit interesate să participe la concurs pot depune ofertele până la 21 ianuarie 2016 pe adresa poștală a instituției.

Oferta pentru participare la concurs va conține informații despre experiența companiei în domeniul auditului financiar propunerea financiară şi tehnică, metodologia de audit propusă, caietul de sarcini, precum și termenul rezonabil pentru efectuarea auditului.

Comentarii