04.05.2019 22:09

BNM recomandă băncilor să nu plătească dividende. Motivul

În pofida profitului net de peste 1,6 miliarde de lei, obţinut în anul 2018 şi a profitului de peste jumătate de miliard de lei în primul trimestru al acestui an, Banca Națională a Moldovei a recomandat conducerii băncilor de a nu distribui capitalul sub formă de dividende.

Motivul invocat este necesitatea "menținerii unor bănci stabile, capabile să facă față provocărilor la adresa capitalului impuse pe de o parte de cerințele de reglementare existente și pe de altă parte de desfășurarea activităților curente, care expun băncile la diferite riscuri", transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

De notat că adunările generale ale unor bănci au decis deja plata de dividende acţionarilor. Totodată BNM şi în ultimii 2-3 ani a recomandat neplata de către bănci a dividendelor din aceleaşi motive.  

BNM: multe bănci încalcă limitele prudențiale

De asemenea Banca Naţională atestă încalcarea de către unele instituţii financiare a limitelor prudenţiale.

Referitor la Regulamentul privind expunerile mari, BNM menționează că o bancă continuă să încalce limita prudențială stabilită de BNM de 15% la sută din fondurile proprii, însă aceasta dispune de un plan de diminuare a expunerii, respectând termenele stabilite în plan.

De asemenea, o bancă încalcă limita prudențială de 30% a indicatorului - Ponderea sumei celor mai mari zece datorii nete la credit în portofoliul total al creditelor și angajamentele condiționale incluse la cele mai mari zece datorii. Banca dispune de o strategie de diminuare treptată a indicatorului menționat.

Referitor la respectarea Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, două bănci încalcă limitele prudențiale ale indicatorilor aferenți expunerilor față de persoanele afiliate urmare a calificării de către BNM a unor entități ca fiind afiliate drept urmare a modificărilor legislative care au avut loc în anul 2018, astfel fiind depășite limitele prudențiale aferente persoanelor afiliate.

Băncile vizate au prezentat BNM planurile privind conformarea limitelor prudențiale stabilite pentru expunerile față de persoanele afiliate și îmbunătățirea sistemelor de control intern privind identificarea și monitorizarea acestora, care au fost examinate și acceptate de BNM. Respectiv, băncile continuă să raporteze trimestrial Băncii Naționale despre măsurile întreprinse, se arată într-o notă a autorităţii bancare.


SURSA

Comentarii