22.11.2016 13:46

Experţii din Moldova şi Transnistria au discutat la Chişinău problemele ce ţin de transport

Grupurile de experţii în dezvoltarea transportului şi gospodăriei drumurilor din Moldova şi Transnistria au discutat luni, la Chişinău, problemele ce ţin de participarea mijloacelor de transport înmatriculate în Transnistria la traficul rutier internaţional.

Potrivit agenţiei Infotag cu referire la site-ul MAE de la Tiraspol, la şedinţa de la oficiul Misiunii OSCE "au mai fost abordate aspecte problematice ce apar în activitatea întreprinderilor transnistrene la transportarea mărfurilor din RM în RMN, precum şi unele chestiuni ce ţin de funcţionarea serviciilor de taxi pe teritoriul părţilor".

O atenţie aparte a fost acordată cooperării părţilor în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. Participanţii au menţionat funcţionalitatea şi lipsa problemelor la realizarea prevederilor acordurilor semnate în 2015 şi au confirmat posibilitatea aderării altor companii de asigurări din Transnistria şi Moldova la Mecanismul cadru.

De asemenea, la Chişinău a avut loc o nouă şedinţă a grupurilor de experţi pentru ajutor umanitar, la care a fost discutat mecanismul de cooperare a organelor de tutelă ale părţilor referitor la revenirea copiilor rămaşi fără îngrijire, precum şi cooperarea în domeniul apărării drepturilor copiilor aflaţi în situaţii de risc. Participanţii la reuniune au convenit ca în timpul apropiat partea moldovenească să transmită Transnistriei proiectul Hotărârii de protocol în această chestiune, pentru ca la următoarea şedinţă grupurile de lucru să poată semna documentul.

Totodată, au fost discutate rezultatele activităţii de realizare a prevederilor Hotărârii de protocol din 2013, care reglementează ordinea de calculare şi de achitare a pensiilor pentru cetăţenii din Transnistria ce au domiciliul în RM şi invers. Reprezentanţii părţilor sunt de părere că cooperarea în acest domeniu este una eficientă şi nu provoacă reproşuri.

SURSA

Comentarii