31.05.2014 15:33

ENERGIE PRODUSĂ LOCAL

Pentru Moldova, bioenergia este una dintre cele mai promițătoare resurse de energie regenerabilă, care presupune economie, ecologie și utilizarea resurselor proprii. În mediul rural, folosirea brichetelor și a paletelor este o alternativă energetică destul de rentabilă. Pentru prima dată, în raionul Leova, douăzeci și cinci de instituții publice fac parte dintr-un serviciu de livrare a energiei termice din biomasă.

Aceasta se datorează unui parteneriat public privat dintre autoritățile locale și compania Green-Farm. Astfel, raionul Leova va avea cele mai multe şcoli, grădinițe și centre comunitare încălzite cu bioenergie. Aceasta a fost selectată în urma unui tender public la care au participat 12 raioane, iar autoritățile locale se bucură de această oportunitate pe motiv că sisitemele de încălzire sunt învechite și necesită reînnoiri.

Compania Green-Farm, activează din 2012 pe piața energetică din Moldova. Aceasta produce peleți și brichete din deșeuri agricole la Căușeni, iar până acum a instalat 35 de casangerii în mai multe regiuni ale țării. Compania a fost aleasă în urma unui concurs public, câștigând de la Uniunea Europeană un grant de un million două sute de mii de euro. Obligația companiei este de a instala 19 centrale de ardere a peletelor și asigurarea lor cu biocombustibil. De asemenea, va fi creat un serviciu de gestionare a acestora prin oferirea a circa 100 de locuri de muncă.

Bugetele vor fi asigurate 80% aportul partenerului privat. Pe parcursul a 11 ani vor fi prestate servicii de calitate și garantate.

Republica Moldova are un mare potenţial de producere a energiei din surse regenerabile, care însă, deocamdată, este neexploatat. Conform unor estimări, încălzirea pe bază de biomasă poate acoperi aproape 20% din consumul anual de energie din Moldova. Combustibilul obţinut din biomasă ar fi echivalent cu 50% din gazele naturale importate.

Toată lumea cunoaște că energia este foarte scumpă si costisitoare în RM, din acest motiv pe piață trebuie să existe această competiție și posibilitate de a alege spre beneficiul cetățenilor mai multe tipuri de energie acasă.

Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, peste 95% din necesarul energetic fiind asigurat din importuri. Prin aceste proiecte autoritățile tind să obțină o creştere de până la 20%, către anul 2020, a ponderii energiei produse din surse regenerabile din consumul total de energie din ţară. Potrivit reprezentanților proiectului Energie și Biomasă, în Moldova sunt circa 100 de companii care fabrică brichete și peleți din biomasă. Pentru a implementa acest proiect Uniunea Europeană a acordat 14 mln Euro și PNUD Moldova – 560 mii Euro.

Comentarii