01.11.2016 12:16

O nouă lege – despre crearea nivelului minim de stocuri petroliere

În conformitate cu Directiva 2009/119/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau produse petroliere, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de lege privind crearea şi menţinerea nivelului minim al stocurilor petroliere.

Se propune ca legea respectivă să fie pusă în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2021.

Scopul proiectului de lege este crearea unui cadru juridic general necesar pentru asigurarea unui nivel ridicat de siguranță în aprovizionarea cu produse petroliere prin intermediul unor mecanisme viabile, transparente, nediscriminatorii şi proporționale, bazate pe crearea, menținerea și gestionarea unui nivel minim al stocurilor petroliere, precum şi prin instituirea mecanismelor procedurale de intervenție şi de remediere a unei eventuale penurii de amploare în aprovizionarea cu produse petroliere.

Agenţia Rezerve Materiale, operatorii economici vor fi obligaţi să dezvolte capacităţi proprii necesare pentru crearea și menținerea stocurilor de urgenţă, a stocurilor specifice sau să asigure, în bază de contract, stocarea acestora în depozitele altor operatori economici sau operatori de stocare care dispun de depozite de stocare autorizate.

Se propune ca dezvoltarea capacităților de stocare a produselor petroliere să se efectueze de către operatori din cont propriu. Aceștia urmează să-și recupereze cheltuielile din contul prețurilor de comercializare a produselor petroliere respective sau din contul tarifelor pentru serviciile de stocare.

Stocurile petroliere create și menținute pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cele menținute în afara țării vor fi deblocate și puse în circulație doar în baza hotărîrii de guvern.

Obligația privind crearea și menținerea stocurilor de urgenţă va fi realizată de operatorii economici pînă la 31 decembrie 2022. Îndeplinirea de către operatorii economici a obligației privind crearea și menținerea stocurilor de urgență va fi asigurată în următoarele etape:

a) pînă la 31 decembrie 2020 – la nivelul aferent importului net mediu zilnic pentru 30 zile sau la nivelul consumului intern mediu zilnic pentru 20 de zile ;

b) pînă la 31 decembrie 2021 – la nivel aferent importului net mediu zilnic pentru 60 zile sau la nivelul consumului intern mediu zilnic pentru 40 de zile;

c) pînă la 31 decembrie 2022 – la nivel aferent importului net mediu zilnic pentru 90 zile sau la nivelul aferent consumului intern mediu zilnic pentru 61 de zile.

Primul termen limită de creare a stocurilor de urgenţă de către operatorii economici este 31 decembrie 2020 cu obligaţia menţinerii acestora în decurs de 365 de zile de la data creării. După 1 ianuarie 2022, termenul de creare (suplinire) a stocurilor de urgenţă este de pînă la 31 martie al fiecărui an în curs, cu termenul de menținere de 365 de zile.

În 2015 am importat cca 800 de mii de tone de petroliere. Deci va fi necesar de construit rezervoare de o asemenea capacitate. Și totul – depozitele și combustibilul – vor costa cca 15-20 miliarde de lei. Cam ceea ce s-a furat din cele 3 bănci. Și aceste costuri se vor revedea în costurile de consum pe piață.

SURSA

Comentarii