23.11.2016 11:46

Ratingul celor mai mari și celor mai mici salarii din Moldova

În septembrie 2016 salariul mediu nominal brut pe economie a constituit 5170,6 lei, majorîndu-se cu 10,1 la sută față de septembrie 2015, iar indicele cîştigului salarial real, calculat ținînd cont de rata inflației, s-a majorat cu 6,9 la sută, relatează NOI.md.

Datele au fost publicate de Biroului Național de Statistică (BNS), care a menționat, totodată, că în sfera bugetară cîştigul salarial mediu a constituit în luna septembrie curent 4236,8 lei, sporind cu 8 la sută faţă de septembrie 2015, iar în sectorul economic (real) acesta a crescut cu 10,8 la sută – pînă la – 5555,8 lei.

Pe primul loc în topul celor mai mari salarii medii în Moldova continuă să se situeze angajații din sfera tehnologiei a informaţiei şi comunicaţiilor, al căror salariu mediu în septembrie curent a constituit 12900,1 lei, ceea ce este cu 7,3 la sută mai mult decît în luna septembrie a anului trecut.

De pe locul III pe locul II au urcat angajații întreprinderilor de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat care au fost remunerați în septembrie curent în medie cu 9732,8 lei sau cu 3,9 la sută mai mult decît acum un an.

Totodată, de pe poziția a II pe cea a III a clasamentului salariului mediu au coborît specialiștii din sectorul financiar și cel de asigurări. În septembrie cîștigul lor a fost înregistrat la nivelul de 9259,6 lei sau cu 15,7 la sută mai mult decît acum un an.

Următorii după salariu mediu brut obținut în septembrie urmează personalul antrenat în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu un cîștig de 6616,8 lei (+2,6 la sută față de nivelul lunii septembrie 2016); cel din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii cu un cîștig de 5733 de lei (+7,2 la sută).

Cel mai mic salariu mediu a fost înregistrat la angajații din domeniul artei, activităţilor de recreere şi de agrement, care în septembrie 2016 au obținut în medie 3140,98 lei (+6,3 la sută). Angajații întreprinderilor din sfera serviciilor hoteliere și domeniul alimentaţiei publice au primit în medie 3585 lei (+11,9 la sută), iar angajații din agricultură, silvicultură şi pescuit cu fost remunerați cu 3745,3 lei (+7,5 la sută).

Salariul mediu al angajaților din domeniul învățămîntului a fost de 4115 lei (+8,9 la sută); în domeniul serviciilor administrative şi în activităţi de servicii suport – 4292 de lei (+15,1 la sută); în sfera comerţului cu ridicata şi cu amănuntul; în întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor – 4716,6 lei (+16,9 la sută); în domeniul tranzacţiilor imobiliare – 4803 lei (+14,5 la sută).

La întreprinderile de distribuţie a apei, salubritate, gestionare a deşeurilor, activităţi de decontaminare salariul mediu a constituit 4842,8 (+0,6 la sută); în domeniul sănătății şi asistenţei sociale – 4909,5 lei (+15,7 la sută). Salariul mediu în domeniul transportului şi serviciilor de depozitare a însumat 5014,4 lei (+9,1 la sută); în domeniul construcțiilor – 5344,5 lei (+11,8 la sută).

În sectorul industrial salariul mediu a constituit 5455,6 lei (+5,9 la sută), inclusiv în industria extractivă – 4742,7 lei (+2,2 la sută), în cea prelucrătoare – 4911,7 lei (7,8 la sută).

SURSA

Comentarii