03.03.2016 09:44

Cîte numere atribuite utilizează operatorii de telefonie mobilă din Moldova

Gradul de utilizare a numerelor de telefonie mobilă atribuite furnizorilor de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în anul 2015, a atins cifra de 92%, cu trei puncte procentuale mai mult decît în anul 2014, informează NOI.md.

Potrivit ANRCETI, furnizorii serviciilor de telefonie mobilă au utilizat peste 5 mil. 662,3 mii de numere din cele 6 mil. 150 mii de numere atribuite acestora de către regulator. Cu referință la numerele de telefonie fixă, din cele peste 1 mil. 701,9 mii de numere atribuite de ANRCETI au fost utilizate 1 mil. 218,6 mii sau 71,6%.

Autorii raportului explică decalajul semnificativ între gradul de utilizare a celor două tipuri de numere de telefonie prin creșterea cererii pentru telefonia mobilă, care oferă consumatorilor un spectru mai larg de servicii, pe fundalul diminuării cererii pentru serviciile de telefonie fixă.

Potrivit ANRCETI, din cei 43 de furnizori deţinători de resurse de numerotare, 38 și-au onorat obligația de prezentare a rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare în anul 2015, obligaţie stabilită de Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică. Cei cinci furnizori care nu și-au onorat obligația respectivă, dar și trei furnizori care nu au activat numerele alocate în termen de cel mult un an de la data atribuirii acestora, așa precum cere procedura menționată mai sus, riscă să fie sancționați.

Potrivit datelor ANRCETI, pînă la finele anului 2015, furnizorilor le-au fost atribuite în total peste 7 mil. 944,7 mii de numere. Ponderea cea mai semnificativă o au numerele pentru rețelele și serviciile publice de telefonie mobilă – 77,41% (sau 6 150 000 numere). Numerele pentru telefonia fixă au o pondere de 21,42% (sau 1 701 910 numere), iar celelalte tipuri de resurse de numerotare au cumulativ o pondere de 1,17% (sau 92 845 numere).

ANRCETI gestionează resursele de numerotare telefonică din Planul Naţional de Numerotare şi le atribuie, la cerere, în baza licenţei, furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, care le utilizează pentru necesităţi proprii, le oferă abonaţilor săi sau altor persoane autorizate să presteze servicii publice.

SURSA: NOI.MD

Comentarii