11.11.2016 16:50

Toate detaliile despre Acordului FMI cu Republica Moldova, explicate de oficiali

Acordul Fondului Monetar Internaţional cu Republica Moldova a fost publicat. Documentul conţine paşii pe care trebuie să-i întreprindă autorităţile de la Chişinău pentru a efectua reformele şi vine cu o analiză a stării actuale a economiei ţării noastre.

Mai multe acţiuni incluse în program au fost deja realizate.

Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, a relatat că se aşteaptă o îmbunătăţire a gestiunilor întreprinderilor de stat:

"Pogresarea în implementarea reformelor include diverse startegii: programul de exporturi , atragerea investiţiilor , reformarea politicii economice şi sistemul financiar- bancar. Avem dorinţa să nu admitem datoriile externe, ne aşteptăm la o mai bună gestiune a întreprinderilor de stat. Se introduce obligativitatea auditelor, va fi un sistem de control pe partea financiară a acestor întreprinderi. Al doile bloc ţine de consolidrea regulatorului ANRE în gestionarea proceselor. S-a solicitat o expertiză din partea Băncii Mondiale. Avem ca angajament reducerea sărăciei. În paralele este vorba de un suport financiar pentru a acoperiri toate deficienţele din stăt. Aşteptările noastre sunt mari".

Ministrul Finanţelor, Ocatavian Armaşu, a specificat că în cadrul programului au fost stabilite un şir de obiective pe termen mediu:

"În cadrul programului ne-am luat un anumit angajament. Primul este executarea garanţiilor emise de Executiv. Al doilea angajament e rectificarea buigetului pentru anul 2016. Realizarea celui de al doilea angajament prevedea reduceri de cheltuieli. Pe termen mediu obiectivele sunt consolidarea veniturilor şi a bazei de impozitare. Tot aici ne propunem să raţionalizăm un şir de benificii sociale, să restructurăm sistemul de pensii, să gestionăm riscurile bugetar- fiscale".

Guvernatorul Băncii Naţionale, Sergiu Cioclea, a menţionat că graţie acestui program Banca Naţională capătă o susţinere internaţională:

"Banca Naţională capată o susţinere internaţionlă foarte înaltă. E necesar să ne asigurăm că nu se va repeta acea fraudă pentru a asigura o creditare eficientă a economiei. Aceste 20 de măsuri pot fi incluse în patru categorii: consolidarea sectorului financiar, asigurarea durabilităţii sistemului fiscal, menţinerea politicii monetare prudente, continuarea reformelor structurale. Banca Naţională s-a angajat să creeze un sistem depozitar unic ".

SURSA

Comentarii