24.06.2014 14:57

UNIUNEA EUROPEANĂ A OFERIT MOLDOVEI UN GRANT PENTRU SECTORUL SĂNĂTĂȚII

În luna iunie curent, Uniunea Europeană a oferit Moldovei un grant adițional de șase milioane de euro pentru sectorul sănătății. Banii sunt acordați pentru fortificarea sistemului de sănătate și alinierea acestuia la standarde europene. Ministerul Sănătății a obținut acești bani ca urmare a respectării tuturor condițiilor stipulate în Acordul de finanțare.

Finanțarea oferită de către Uniunea Europeană a contribuit la modernizarea Serviciului de Sănătate Publică precum și la crearea și dotarea cu echipament modern a Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală deschis în august 2013. Astfel, pentru construcția edificiului s-au cheltuit 1,4 mil. euro iar alte 3 mil. euro au fost cheltuite pentru dotarea Centrului cu echipament de instruire. Potrivit oficialilor europeni, acest centru este cel mai bun și nu se compară cu cele din Ukraina și chiar România.

În cadrul centrului sunt antrenați atît medici rezidenți cît și studenți de la noi din țară dar și din România. Aceștia consideră că prin intermediul acestor traning-uri de buna practică pe care o obțin în cadrul programelor de simulare.

Sistemul de sănătate din Republica Moldova a beneficiat de asistență financiară din partea UE pe parcursul anilor 2008 – 2009 în valoare totală de 49 mil. 450 mii euro în cadrul Programului de Suport Bugetar și alte 3 mil. 150 mii euro pentru asistență tehnică.

Comentarii