28.11.2016 11:45

Veniturile și cheltuielile bugetului de stat al Moldovei pentru 2016 va crește

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul în curs, cu condiția ca veniturile și cheltuielile bugetului de stat al Moldovei pentru 2016 să crească cu 328,5 milioane de lei, iar deficitul să fie menținut la nivelul de 4 miliarde 182,8 milioane de lei, relatează NOI.md.

Potrivit documentului, elaborarea și promovarea prezentului proiect de lege este determinată de ajustarea indicatorilor bugetari ținînd cont de evoluția încasărilor la buget, necesitatea majorării transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului, în legătură cu reducerea încasărilor de venituri proprii, comparativ cu cele aprobate, precum și pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cauzată de creșterea numărului beneficiarilor de prestații sociale; asigurarea transferurilor cu destinație generală pentru bugetele locale în suma aprobată inițial în bugetul de stat pe anul 2016, pornind de la analiza situației financiare și obiectivul de consolidare a stabilității bugetelor locale.

În acest context, se propun majorări cu 328,5 mil. lei atît la partea de venituri, cît și la partea de cheltuieli a bugetului de stat fără a modifica deficitul bugetar.

În particular, modificările respective se propun la venituri, unde tendințele de restabilire a comerțului exterior, manifestate în semestrul II al anului curent au avut un efect pozitiv asupra încasărilor la bugetul de stat și în special a celor administrate de organele Serviciului Vamal.

Astfel, se estimează că acestea vor crește cu circa 330,1 mil. lei comparativ cu cele aprobate prin Legea nr.236 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016, și anume: TVA – cu circa 173,1 mil.lei; taxele asupra comerțului exterior și operațiunilor externe – cu circa 157,0 mil. lei (taxele vamale și taxele pentru efectuarea procedurilor vamale).

Totodată se propun unele ajustări/redistribuiri între tipuri de granturi și alte venituri, în total cu o reducere de 1,6 mil. lei în baza analizei executării scontate a veniturilor în anul curent. Pornind de la aceste modificări, veniturile totale ale bugetului de stat vor constitui 29 641,6 mil. lei.

La partea de cheltuieli modificările sînt propuse pentru domeniile ”Protecție socială”, ”Servicii de stat cu destinație generală” și ”Apărare națională”.

În aspectul autorităților publice, principalele modificări se propun la ”Acțiuni generale”, și anume: majorarea cu 224,3 mil. lei a transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, dintre care cu 218,9 mil. lei pentru acoperirea deficitului bugetar. Această majorare este cauzată de reducerea cu 205,7 mil. lei a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat și alocarea suplimentară a mijloacelor în sumă de 13,1 mil. lei pentru plata indemnizației paternale. Totodată, se alocă suplimentar 5,4 mil. lei pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, dată fiind creșterea numărului beneficiarilor de astfel de prestații; majorarea cu 103,2 mil. lei a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale

Bugetul Ministerul Educației se suplimentează cu 3,8 mil. lei pentru plata indemnizațiilor destinate copiilor rămași fără îngrijire părintească din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii subordonate Ministerului Educaţiei.

SURSA

Comentarii