29.05.2015 17:31

Finanțele locale - ”Călcâiul lui Ahile”

Situația financiară a autorităților publice locale va fi monitorizată online. Preluând experiența slovacă, în Moldova va fi elaborat un portal de date deschise, menit să transparentizeze managementul banilor în localităților din țară.

Portalul va prezenta nivelul de transparență al gestionării finanțelor publice în 50 cele mai mari localități din țară. Printre indicatorii monitorizați se numără ponderea veniturilor și cheltuielilor, datoriile înregistrate, împrumuturile luate de la stat, activele financiare și numărul locuitorilor. Baza de date va fi creată după modelul unui portal utilizat pentru monitorizarea locală în Slovacia.

Noi am stabilit o cooperare excelentă cu societtatea civilă și am conectat-o la procesul de luare a deciziilor financiare la nivel local. Noi am înțeles că atunci când suntem criticați facem ceva greșit. în așa fel, societatea civilă a devenit un indicator important care ne permite să ne corectăm politicile locale”, susține ambasadorul Slovaciei în RM, H.S. Robert Kirnag.

Potrivit Institutului pentru Reforme economice și Sociale din Slovacia, doar în anul 2014 cele aproape 3 mii de municipalități din țară au înregistrat venituri depatru miliarde de euro, lucru care se datorează, în mare parte, transparenței gestionării finanțelor publice și a activității administrative. Experții de la IDIS ”Viitorul”, asociație care va elabora în comun cu Institutul din Slovacia portalul de date pentru autoritățile locale moldovenești, susțin că transparența finanțelor gestinate în raioanele și localitățile țării reprezintă cu adevărat ”Călcâiul lui Ahile”. Potrivit lor, chiar dacă se încearcă o reformă în acest sens, lucrurile decurg lent. Iar noua Lege a finanțelor publice este doar un prim pas pentru descentralizarea financiară a localităților.

De altă parte, primarii susțin că împuternicirile lor rămân în continuare limitate și, chiar dacă noua lege a intrat în vigoare acum câteva luni, mecanismul acesteia nu este implementat. Primarii mai spun că imediat după alegeri vor cere înfăptuirea până la capăt a reformei de descentralizarea administrației publice locale.

Portalul de date deschise privind activitatea financiară a autorităților publice locale din Moldova urmează a fi lansat către luna ianuarie din 2016. În baza analizei datelor și feed-back-ului primit din partea autorităților locale, vor fi înaintate recomandări pentru îmbunătățirea politicii fiscale la nivel local și va fi realizat un raport comprehensiv despre sănătatea financiară a autorităților administrației publice locale. Proiectul a demarat în luna mai și este implementat de Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia în parteneriat cu IDIS ”Viitorul”.

Comentarii