25.06.2014 19:06

PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA ACORDULUI DE ASOCIERE CU UE

Guvernul a aprobat Planul Naţional de Acţiuni pentru realizarea Acordului de Asociere cu UE Planul cuprinde o perioadă de trei ani și include priorităţile-cheie de cooperare în vederea asigurării asocierii politice şi a integrări economice cu UE.

Republica Moldova este singurul stat membru al Parteneriatului Estic, ce a elaborat un astfel de document, prin care a iniţiat procedura de coordonare şi punere în aplicare a Acordului de Asociere, fapt salutat de Uniunea Europeană. Documentul reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea procesului de integrare europeană în următorii trei ani. Astfel, Planul include acţiunile ce vor fi realizate de către instituţiile responsabile, precum şi Anexe ale Acordului de Asociere, inclusiv partea privind instituirea Zonei de Comerţ Liber în termenele indicate şi cu specificarea resurselor financiare necesare în acest sens. Anterior aprobării, Planul a fost supus consultărilor publice cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale și locale, cu cei ai societăţii civile și ai organismelor internaționale. Planul Naţional de Acţiuni pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană este unul voluminos şi complex, așa că Ministerul de Externe va elabora un sistem online de raportare şi monitorizare a nivelului de realizare a acţiunilor incluse în el.
Prim-ministrul Iurie Leancă a sugerat ca, după semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, să fie organizată o ședință detaliată pe acest subiect. Unde se va discuta foarte detaliat Planul de Acțiuni, prioritățile și pregătirile pentru implementare din momentul în care va fi pus în aplicare provizorie.

Comentarii