11.06.2014 17:43

AMENZILE ȘI PENALITĂȚILE FISCALE ÎN DEZBATERI PUBLICE

Reprezentanții mediului de afaceri, autoritățile și societatea civilă au participat astăzi la o discuție publică pe marginea amenzilor și penalităților fiscale. Scopul acestei întâlniri a fost de a elucida în ce măsură amenzile și penalitățile fiscale sunt un stimulent pentru conformarea benevolă a contribuabililor, așa cum este definit rolul lor în actuala legislație fiscală, sau, din contra, dacă reprezintă o barieră pentru întreprinzătorii din Republica Moldova, așa cum susțin majoritatea oamenilor de afaceri.

Prezența în Codul Fiscal a amenzilor, mărimea cărora nu este proporțională cu prejudiciul rezultat sau cu gravitatea încălcării și tendința înregistrată în anii 2007-2013 de creștere permanentă a acestor amenzi, reprezintă în opinia agenților economici o dovadă a politicii fiscale greșite a statului.

Principala barieră este prezumția nevinovăției contribuabilului…. Amenzile nu sunt raportate la prejudiciul real cauzat, aceeași amendă este aplicată și întreprinderii care are zece angajați și o cifră de afaceri de o sută de mii și unei întreprinderi care are o cifră de afaceri de o sută de milioane de lei. Respectiv, aceeași amendă se reflectă diferit față de agenții economici

Oamenii de afaceri susțin că prin impunerea unor astfel de sancțiuni, statul își recunoaște, practic, incapacitatea de a crea un mediu favorabil și confortabil afacerilor, în care contribuabilii să plătească benevol impozitele. Agenda Națională de Business a reiterat cu mai multe ocazii că politica fiscală a RM eșuează în atingerea obiectivelor sale de stimulare a economiei și are o calitate proastă, inclusiv din cauza sistemului nechibzuit de stabilire a amenzilor și penalităților pentru contravenții.

Autoritățile caută soluții, reieșind din posibilitățile lor, de fapt, și o parte și alta sunt în căutarea unui echilibru. Acesta trebuie să reflecte realitățile țării. Businessul cere ceea ce dorește, Guvernul oferă ceea ce poate. Într-adevăr avem nevoie de stimulente pentru cei care doresc să activeze ca antreprenori, inclusiv printr-un sistem de impozitare adecvat, care nu pedepsește și este o barieră

Directorul executiv al Uniunii Producătorilor de Zahăr, Raisa Bejan susține că autoritățile noastre au impus o politică fiscală nechibzuită, care pune presiuni asupra economiei per ansamblu. În opinia ei, faptul că se mai operează cu taxa TVA, în condițiile în care a fost eliminată cerința de deținere a capitalului minim, plasează agenții economici în condiții inechitabile de activitate.

Necătând la aceea că taxa TVA se plătește la vamă, la administrarea TVA în republică foarte multe greșeli sunt comise. Mulți agenți economic nu cunosc la perfecție și sunt unele momente scrise așa că inspectorul fiscal poate interpreta așa cum el dorește, de aceea necesită revizuirea Codului. Eu zic că am ajuns la momentul când trebuie lichidate în general facturile TVA. Europa și lumea trăiește fără ele.

Prezent la eveniment, președintele comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță a menționat că lucrurile s-au mai mișcat din loc, deși nu atât de mult cum ar fi fost cazul.

Inspectoratul fiscal trece acum prin procedura de reformare prin care trebuie să fie amicul agentului economic, să-l ajute, să-l îndrume. Atunci când depistează o greșeală să-l ia de bună credință și după ce trece toată procedura, doar la etapa finală se aplică amenda. La noi acum, din câte vedem, amendează și apoi hai să vedem ce-i cu tine. Nimeni nu pune problema la mărimea amenzii, ci la metoda de aplicare…. Atâta timp cât cu agentul economic se poate de lucrat, trebuie de lucrat. Amenda trebuie să fie ultimul instrument aplicat de fisc și nu primul

Sinteza opiniilor celor afectați de carența sistemului fiscal actual, dar și concluziile și recomandările pentru factorii de decizie publică vor fi prezentate în două săptămâni într-un raport al Agendei naționale de Business.

Comentarii