11.11.2016 14:46

IDIS Viitorul: ANRE nu ţine cont de opinia consumatorilor la formarea tarifelor

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avut o abordare pasivă în raport cu consumatorii, limitîndu-se la respectarea obligaţiunilor impuse prin lege fără a manifesta iniţiativa pentru a se angaja în dialog cu consumatorii.

De această opinie este expertul în energetică de la IDIS Viitorul, Ion Muntean, care a prezentat noul studiu "Reprezentarea pasivă a consumatorilor în procesul decizional din cadrul ANRE".

În studiu se menţionează că, în pofida prevederilor legale ce stabilesc procedura consultărilor publice ce oferă posibilitate părţilor interesate pentru a se expune, opinia consumatorului final rămîne umbrită de mai mulţi factori.

"În lipsa instituţionalizării consumatorului, acestuia i se atribuie în consecinţă rolul de observator mai degrabă decît de factor a cărui opinie contează, în situaţia în care atît ANRE, cît si furnizorii de energie activează în serviciul consumatorului final", se menţionează în studiu.

Potrivit autorului, în ultimii ani, imaginea Moldovei în domeniul reglementării în energetic a avut de suferit din cauza că ANRE nu este suficient de transparent în luarea deciziilor.

Muntean recomandă ANRE-ului să creeze puncte unice de informare pentru a pune la dispoziţia consumatorilor toate informaţiile necesare cu privire la drepturile lor, legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord. În scopul realizării acestei propuneri pot fi implicaţi şi furnizorii de energie.

Reprezentanta ANRE-ului, Violina Şpac, nu este de acord cu opinia autorului, menţionînd că toată informaţia şi hotărîrile Agenția sînt disponibile pe pagina web a instituţiei, iar la şedinţele publice poate asista oricine. Ba mai mult, reglementatorul a fost implicat în mai multe procese de judecată privind transparenţa informaţiei şi a hotărîrilor şi a avut cîştig de cauză.

SURSA

Comentarii