28.09.2016 16:00

Cînd Serviciul Fiscal va relua controalele

Serviciul Fiscal de Stat va relua la 1 octombrie 2016 planificarea și desfășurarea controalelor fiscale, informează NOI.md.

realitatea.net

 

Potrivit unui comunicat al Serviciului, decizia este legată de faptul că pe perioada de la 1 aprilie 2016 pînă la 30 septembrie 2016 a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat, inclusiv fiscale, fapt ce a condiţionat restricţionarea Serviciului Fiscal de Stat în organizarea şi exercitarea controalelor fiscale la contribuabilii ce practică activitatea de întreprinzător.

 

Se menționează că, odată cu încetarea acţiunii moratoriului asupra controlului de stat, începînd cu 1 octombrie 2016, Serviciul Fiscal de Stat va reiniția procedura de planificare şi efectuare a controalelor fiscale.

 

În scopul susținerii sloganului promovat – funcționarul fiscal în serviciul contribuabilului, Serviciul reiterează că acțiunile de control fiscal se vor demara exclusiv în temeiul identificării şi analizei riscurilor de neconformare a contribuabililor.

În procesul de planificare şi efectuare a controalelor fiscale pentru perioadele ulterioare, Serviciul Fiscal de Stat va ține cont preponderent de comportamentul fiscal şi nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la respectarea legislaţiei fiscale. Obiectivul primordial al activităților de control stabilit pentru următoare perioadă îl constituie depistarea și sancționarea practicării muncii la „negru” și achitării salariilor ,,în plic”.

Astfel, vor fi supuşi verificărilor, în mod prioritar, contribuabilii care întrunesc un grad sporit de risc la compartimentul respectiv.   

SURSA

Comentarii