27.10.2016 16:16

BNM a redus din nou rata de bază

Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5 puncte procentuale - de la 9,5% pînă la 9% anual.

Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a comunicat că Comitetul executiv al BNM a diminuat ratele de dobîndă la creditele overnight de la 12,5% pînă la 12% annual, iar la depozitele overnight - de la 6,5% pînă la 6% anual.

Totodată, norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă a fost menținută la nivelul de 14% din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă - la nivelul de 35% din baza de calcul.

Potrivit lui Sergiu Cioclea, decizia privind reducerea ratei de bază a fost luată avînd în vedere trendul de diminuare a ratei inflației, nivelul anual al căruia în luna septembrie s-a micșorat pînă la 3%, fiind cu 0,6 puncte procentuale mai mic față de luna precedentă.

Oficialul a precizat că decizia BNM privind reducerea ratei de bază vizează menținerea ratei inflației în proximitatea țintei de 5% pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1,5 puncte procentuale.

Sergiu Cioclea a subliniat că calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM pe problema politicii monetare va avea loc pe 24 noiembrie 2016. De menționat că în luna septembrie BNM de asemenea a redus rata de bază cu 0,5 puncte procentuale – de la 10% pînă la 9,5% anual.

SURSA

Comentarii