17.11.2016 11:15

Noi reguli de stabilire a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit

Ministerul Finanțelor a elaborat noi explicații privind modului de stabilire a obligației fiscale aferente impozitului pe venit atît pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător, cît şi pentru simpli cetățeni, precum și aspectele care se referă la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din venituri altele decît salariul.

Actualmente modul de determinare a obligațiilor fiscale este reglementat de Hotărîrea Guvernului nr.77/2008 și întrucît prevederile normative sînt depășite în timp de normele stabilite în Codul fiscal, hotărîrea menționată își pierde actualitatea şi se propune a fi abrogată.

Proiectul elaborat conține trei regulamente ce vizează modul de determinare a impozitului pe venit pentru fiecare categorie de subiect în parte.

Acestea sînt:

Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, în care se prezintă explicații cu privire la modul de determinare a impozitului pe venit în contextul referințelor stabilite în Codul fiscal pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător. Un alt aspect reflectat în Regulament se referă la modul de aplicare a facilității aferente impozitului pe venit pentru rezidenții zonelor economice libere, pentru livrările de mărfuri şi servicii produse în zona economică liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export.

Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, care va reglementa modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice – cetățeni rezidenți, precum şi de către persoanele fizice – cetățeni nerezidenți, modului de determinare a scutirilor şi deducerilor la care are dreptul contribuabilul.

Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăți decît salariul, care va reglementa modul de calculare, reținere şi achitare la buget a impozitului pe venit reținut la sursa de plată din alte plăți decît salariul de către contribuabilii care efectuează asemenea plăți.

Ministerul Finanțelor afirmă că aprobarea regulamentelor respective va contribui la creșterea gradului de conformare a contribuabililor ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

SURSA

Comentarii