23.11.2016 08:31

Tarifele la internet ar putea fi majorate

Guvernul preconizează să examineze în cadrul ședinței din 23 noiembrie curent 14 chestiuni, inclusiv referitoare la remanieri de cadre.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va prezenta Metodologia de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, elaborată în conformitate cu Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Guvernul, prin strategia «Moldova Digitală 2020», a stabilit că pînă în anul 2020 cca 60% dintre gospodării vor avea acces la internet. Iar acest lucru este imposibil de realizat fără investiții majore, fapt pentru care și se propun tarife maxime. Deci va fi o majorare a tarifelor la internet pentru dezvoltare doar din contul utilizatorilor.

De menționat că, în conformitate cu legea respectivă, această metodologie urma a fi adoptată pînă la 15 octombrie 2016.

Ministerul Apărării va propune modificări la Legea cu privire la rezerva Forțelor Armate. Se va propune majorarea indicelui de vîrstă cu 5 ani pentru rezervele de soldaţi, sergenţi, subofiţeri, ofiţeri și ofițeri cu grade superioare de clasa I și clasa II.

Ministerul Sănătății va prezenta în redacție nouă Regulamentul privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii materne infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu.

Ministerul afirmă că în spațiul comunitar nu există asemenea regulamente. Posibil, din lipsa necesității.

Se concluzionează că în ultimii 5 ani de implementare a regulamentului existent s-a redus nivelul mortalității infantile și a copiilor la domiciliu, de la 19,5 în 2011 pînă la 13,6, la 100 de copii.

Important este faptul că pentru implementarea noului regulament nu vor fi necesare cheltuieli suplimentare din bugetul de stat.

Ministerul Sănătății va prezenta și proiectul pentru aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul sănătății între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Quatar.

Acest memorandum vine după ce un asemenea document a fost semnat în domeniul sportului.

Ministerul Transporturilor va prezenta repetat spre aprobare proiectul bugetului pentru 2016 al Agenției Naționale Transport Auto.

De menționat că bugetul Agenţiei pentru anul următor urmează a fi aprobat anual de Guvern, pînă la data 15 noiembrie. În cazul de față se aprobă bugetul doar pentru anul curent.

La prezentarea anterioară au apărut o serie de neclarități referitoare la bugetul propus. În proiectul recent au fost majorate veniturile – de la 57,3 mil. lei la 60,4 mil. lei. Pornind de la suma cheltuielilor prevăzute pentru personal, salariul mediu bruto al unui angajat în anul curent este de 22,8 mii de lei.

MAI va prezenta spre aprobare Regulamentul Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor. Regulamentul respectiv a fost elaborat în conformitate cu Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă și urma să fie adoptat pînă în iunie 2013.

SURSA

Comentarii